Trường hợp đổi trả hàng:

Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, trong trường hợp sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển, lỗi sản xuất hoặc không đúng với đơn hàng, quý khách vui lòng từ chối nhận hàng và gửi lại sản phẩm cho Công ty.

Công ty không chấp nhận đổi hoặc trả sản phẩm lỗi do Khách hàng.